Huixia Chen

447.png
Fellow

Huixia Chen

2019 -
Six month training
Stock Assessment and Fishing Technology
Dalian Ocean University
China

Organisation

Dalian Ocean University