Sun Xiangshan

383.jpg
Fellow

Sun Xiangshan

- Policy and Planning
China

Final project

A university internationalization strategy: the case of Dalian Ocean University (DOU).

View PDF

Short Bio

M.Sc. In Fisheries (2001-2004) From the Dalian Ocean univestiy, Dalian City. B.Sc. In Fisheries from the Dalian Ocean University, Dalian City (1997-2001).