Zengqiang Yin

411.jpg
Fellow

Zengqiang Yin

2018 -
Six month training
Stock Assessment and Gear Analysis
Dalian Ocean University
China

Education

  • Ph.D., Fisheries Resources Science, Shanghai Fisheries University, 2006 - 2010
  • M.Sc., Fishing Science, Dalian Fisheries University, 2001 - 2004
  • B.Sc., Fisheries Resource and Fisheries Administrative Management, Shanghai Fisheries University, 1993 - 1997

Organisation

College of Ocean Science and Environment, Dalian Ocean University