Zeng QingZhu

125.jpg
Fellow

Zeng QingZhu

2003 -
Six month training
Quality Management of Fish Handling and Processing
Dalian Fisheries University
China

Organisation

Dalian Fisheries University