Sheila Nafula Wanjala

Sheila.JPG
Fellow

Sheila Nafula Wanjala

2022 -
Six-Month Training
Environmental Science
KenGen - Kenya Electricity Generating Company Ltd.
Kenya

Organisation

KenGen - Kenya Electricity Generating Company Ltd.