Wu Xianghui

207.jpg
Fellow

Wu Xianghui

2012 -
Six-Month Training
Reservoir Engineering
China