Damian Boniface Chando

98.jpg
Fellow

Damian Boniface Chando

2005 -
Six month training
Fishing Technology
Mbegani Fisheries Development Centre
Tanzania

Organisation

Mbegani Fisheries Development Centre