Gao Guangzhi

175.jpg
Fellow

Gao Guangzhi

2001 -
Six month training
Env.studies
Dalian Fisheries University
China

Organisation

Dalian Fisheries University