Etuna Twahafifwa Kemanguluko Haimbili

417.jpg
Fellow

Etuna Twahafifwa Kemanguluko Haimbili

2020
MSc scholarship
Ministry of Fisheries and Marine Resources
Namibia

Education

  • Msc, University of Iceland, 2020 - , FTP Scholarship

Organisation

Ministry of Fisheries and Marine Resources